MENU

EXECUTIVE COMMITTEE

KAMLESH AGARWAL (President)
AJIT KR. JAIN (Imm. Past President)
SUNDEEP CHADHA (Vice President)
ANAND GUPTA (Secretary)
CHANCHAL BANERJEE (Jt. Secretary)
SANJAY KACHA (Treasurer)
ABHIJIT SAHA (Committee Members)
ARCHANA DUBAL
ASHIM BOSE
BALBINDER SINGH
DILIP KR. UMRANIA
KARAN JAIN
PRADIP SITAPRA
PRAVIR AGARWAL
RAJA SINHA
SAHIL DESAI
SANJEEV JALAN
SHREE KR. TAPADIA
SHRI RATAN JHAWAR
SUBHASH P. WADHWANA
VIJAY CHOKHANY